Skip to main content

15. – 29. června 2024

Roztoč kola pro Fenix

Charitativní virtuální závod pro ParaCENTRUM Fenix

15. – 29. června 2024

Roztoč kola pro Fenix

Charitativní virtuální závod pro ParaCENTRUM Fenix

Výsledky závodu 2024

Rádi bychom poděkovali všem závodníkům charitativního virtuálního závodu Roztoč kola pro Fenix! Bylo vás celkem sto třináct a pro ParaCENTRUM Fenix jste ujeli 29.482 km na 806 projížďkách, na kterých jste strávili 2.075 hodin. Absolutním vítězem se stal Pavel Zahradníček, jehož 1.619 kilometrů by mu stačilo na výlet po ose Vyškov – Dortmund – Londýn. Gratulujeme!

Klobouk smekáme také před týmem CGI, který se nezalekl mohutných bouřek z páteční noci 21. června a na druhý den nás přijel podpořit do Líšně na společné vyjížďce Mariánským údolím. Díky vám všem se podařilo vybrat 51.250 Kč. Celý výtěžek poputuje na dofinancování rehabilitací klientů po poškození míchy. Velké poděkování patří také partnerům akce.

Jednotlivec

ženy

1. místoEliška Staňková1235 km
2. místoLinda Šimonová1039 km
3. místoKateřina Červinková536 km

Jednotlivec

muži

1. místoPavel Zahradníček1619 km
2. místoMartin Kundera1301 km
3. místoJiří Šimon1255 km

Studenti

děti

1. místoJeník Maruš23 km
2. místoJosífek Maruš10 km
3. místo

Jednotlivec s handicapem

ženy

1. místoAnna Xaverová567 km
2. místoBlanka Cabalková198 km
3. místo

Jednotlivec s handicapem

muži

1. místoOndřej Valena347 km
2. místoKamil Vašíček264 km
3. místoPavel Grmela203 km

Rodina


1. místoJonákovi143 km
2. místoDoležalovi73 km
3. místoKakáčovi42 km

Partička

1. místoPitchowina1734 km
2. místoUtržený Řetězy1335 km
3. místoSmrdíš721 km

Firemní tým

1. místoNová Mosilana, a.s.2687 km
2. místoNovaservis1578 km
3. místoEventuality867 km

Absolutní vítěz

Pavel Zahradníček

1619 km

ParaCENTRUM Fenix

Roztáčíme život naplno

Brněnský spolek založili před dvaceti lety sami vozíčkáři, aby se stali oporou dalším lidem po poškození míchy. Dnes je jedinou organizací zabývající se spinální problematikou na Moravě a díky celému týmu s mottem „Roztáčíme život naplno!“ je průvodcem na cestě k aktivnímu a plnohodnotnému životu.

Hlavním cílem ParaCENTRA Fenix je soběstačnost klientů — vozíčkářům usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí, pomáhá jim a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, podporuje je při návratu na pracovní trh a umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane.

Zajišťuje komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci, která zahrnuje poradenství v oblasti odstraňování bariér, pomůcek, nebo třeba intimního života a psychologické péče. Funguje také jako půjčovna kompenzačních pomůcek.

Otázky a odpovědi

Zde naleznete základní informace a pravidla k závodu.

Základní pravidla

Startovné je dar pro neziskovou organizaci ParaCENTRUM Fenix, z.s., Polní 780/92, 639 00 Brno, která je zapsána ve spolkovém rejstříku u KS v Brně, oddíl L, vložka 10718, IČ: 26676826.

Registrace

Účastníci se registrují prostřednictvím elektronické registrace, kterou vyplní na webové stránce www.roztockola.cz.
Registrace je platná po zaplacení startovného. Pokud neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů od on-line registrace, bude registrace stornována.
Platba on-line registrace je možná pouze bankovním převodem.
On-line registrace bude spuštěna 1. března 2024 a uzavřena 29. června 2024.
Odesláním elektronické přihlášky účastník prohlašuje, že se bude řídit pravidly závodu a Fair Play, startuje na vlastní nebezpečí a je zdravotně způsobilý.

Startovné

Startovné je dar pro neziskovou organizaci ParaCENTRUM Fenix, z.s. a bude použito na dofinancování rehabilitací našich klientů. Protože jak říká Radek, klient ParaCENTRA Fenix: „Pravidelná rehabilitace je základní stavební kámen proto, aby člověk mohl pracovat, sportovat a žít kvalitní a šťastný život v kruhu rodiny a přátel.“

Vkládání výsledků

Účastníci si svůj výkon změří prostřednictvím své oblíbené aplikace nebo pomocí aplikace EPP Pomáhej pohybem od Nadace ČEZ. Ten pak vloží do 29. 6. 2024 do výsledkového systému časomíry IronTime pomocí odkazu, který obdrží 3 dny před závodem. Výsledková listina bude uzavřena 29. 6. 2024 ve 24:00 hod. Prosíme o průběžné vkládání jednotlivých výsledků, abyste se mohli motivovat navzájem k lepším výkonům a měli přehled o tom, jak si vedou ostatní účastníci.

Ochrana osobních údajů

Registrací účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v přihlášce ParaCENTRU Fenix, z.s., Polní 780/92, 639 00 Brno.

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách ParaCENTRA Fenix.

Ostatní

Účastník je povinen respektovat pravidla Fair Play.

Partneři

Zde může být vaše logo!

Staňte se partnerem charitativního závodu Roztoč kola pro Fenix!

Michaela Arientová

fundraiser ParaCENTRA Fenix

arientova@pcfenix.cz
+420 604 233 753